fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int liczba, testy;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.  
 8. cin >> testy;
 9. for (int k = 0; k < testy; k++)
 10. {
 11. cin >> liczba;
 12. if (liczba == 1)
 13. {
 14. cout << "NIE" << endl;
 15. }
 16. for (int i = 2; i < liczba; i++)
 17. {
 18. if (liczba%i == 0)
 19. {
 20. cout << "NIE" << endl;
 21. i = liczba;
 22. }
 23. else if (i == liczba - 1)
 24. {
 25. cout << "TAK" << endl;
 26. i = liczba;
 27. }
 28. }
 29. }
 30. return 0;
 31. }
Success #stdin #stdout 0s 15240KB
stdin
3
11
1
4
stdout
TAK
NIE
NIE