fork download
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4. //Maciej Januszewski, III semestr, PS2
 5.  
 6. //Wyznacza wartość symbolu Newtona z definicji(iteracyjnie).
 7. //Najpierw trzeba zdefiniować własność silni.
 8. long silnia(int a)
 9. {
 10. long s;
 11.  
 12. //Z własności wiemy, że 1!=1 oraz 0! = 1
 13. if (a == 0 || a == 1)
 14. {
 15. return 1;
 16. }
 17. else
 18. {
 19. s = 1;
 20. for (int i = 1; i <= a; i++)
 21. {
 22. s *= i;
 23. }
 24. }
 25. return s;
 26. }
 27.  
 28. //Mając daną już własność silni, korzystam ze wzoru.
 29. long newton(int n, int k)
 30. {
 31. return silnia(n)/(silnia(k)*silnia(n-k));
 32. }
 33.  
 34. //Wyznacza wartość symbolu Newtona rekurencyjnie ze wzoru.
 35. unsigned long int newton_rek(long int n ,long int k)
 36. {
 37. if ( n == k || k == 0 )
 38. {
 39. return 1;
 40. }
 41.  
 42. if (k > n)
 43. {
 44. return 0;
 45. }
 46.  
 47. else return newton_rek(n-1,k-1) + newton_rek(n-1,k);
 48. }
 49. //Program główny.
 50. int main()
 51. {
 52. int n = 0;
 53. int k = 0;
 54. long funkcja1 = 0;
 55. long funkcja2 = 0;
 56.  
 57. FILE *f = fopen("In0101.txt", "r+");
 58. if (f == NULL)
 59. {
 60. printf("Nie udalo sie otworzyc pliku In0101.txt\n");
 61. return 1;
 62. }
 63. fread(n, sizeof(long), 1 , f);
 64. fread(k, sizeof(long), 1 , f);
 65. fclose(f);
 66.  
 67. FILE *ff = fopen("Out0101.txt", "w+");
 68.  
 69. if (ff == NULL)
 70. {
 71. printf("Nie udalo sie otworzyc pliku Out0101.txt\n");
 72. return 1;
 73. }
 74.  
 75. funkcja1 = newton(n,k);
 76. funkcja2 = newton_rek(n,k);
 77. fprintf( ff, "%d %d\n", funkcja1, funkcja2 );
 78. fclose(f);
 79.  
 80. return 0;
 81. }
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
prog.c: In function ‘silnia’:
prog.c:20: error: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode
prog.c: In function ‘main’:
prog.c:63: warning: passing argument 1 of ‘fread’ makes pointer from integer without a cast
prog.c:64: warning: passing argument 1 of ‘fread’ makes pointer from integer without a cast
prog.c:77: warning: format ‘%d’ expects type ‘int’, but argument 3 has type ‘long int’
prog.c:77: warning: format ‘%d’ expects type ‘int’, but argument 4 has type ‘long int’
prog.c:63: warning: ignoring return value of ‘fread’, declared with attribute warn_unused_result
prog.c:64: warning: ignoring return value of ‘fread’, declared with attribute warn_unused_result
stdout
Standard output is empty