fork download
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. typedef long long ll;
 6. const ll MAX_N = 200100;
 7.  
 8. int zlicz[MAX_N];
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12. ios_base::sync_with_stdio(0);
 13. int n, k, q;
 14. cin >> n >> k >> q;
 15.  
 16. for (int i = 0; i < n; i++) //Wczytujemy tablice ze zliczonymi elementami
 17. {
 18. int temp, temp1;
 19. cin >> temp;
 20. cin >> temp1;
 21. zlicz[temp]++;
 22. zlicz[temp1+1]--;
 23. }
 24. for (int i = 1; i < MAX_N; i++) //Sumujemy elementy w tablicy
 25. zlicz[i] += zlicz[i - 1];
 26. for (int i = 1; i < MAX_N; i++)
 27. if (zlicz[i] >= k)zlicz[i] = zlicz[i - 1] + 1; //Sprawdzam czy liczba wystąpień jest większa niż k, jeśli jest dodaje 1 i tworze sume prefiksową
 28. else zlicz[i] = zlicz[i - 1]; //jeśli nie to po prostu tworze sume prefiksową
 29. for (int i = 0; i < q; i++)
 30. {
 31. int temp, temp1;
 32. cin >> temp >> temp1;
 33. cout << zlicz[temp1] - zlicz[temp - 1] << '\n'; //wypisuje wynik dla podanego przedziału
 34. }
 35. return 0;
 36. }
Runtime error #stdin #stdout 0s 16016KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty