fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <vector>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. bool dobrylogin(string s)
 7. {
 8. int k, dl = s.length();
 9.  
 10. if (dl < 3 or dl > 12)
 11. return false;
 12.  
 13. for (int i = 0; i < dl; ++i)
 14. {
 15. k = (int)s[i];
 16. if (!((k >= 97 and k <= 122) or (k >= 65 and k <= 90) or (k >= 48 and k <= 57)))
 17. return false;
 18. }
 19.  
 20. return true;
 21. }
 22.  
 23. bool dobrehaslo(string s)
 24. {
 25. int k, dl = s.length();
 26.  
 27. if (dl < 5 or dl > 15)
 28. return false;
 29.  
 30. bool duza, mala, cyfra, specjalny;
 31. duza = mala = cyfra = specjalny = false;
 32.  
 33. for (int i = 0; i < dl; ++i)
 34. {
 35. k = (int)s[i];
 36. if (k >= 97 and k <= 122)
 37. {
 38. mala = true;
 39. continue;
 40. }
 41. if (k >= 65 and k <= 90)
 42. {
 43. duza = true;
 44. continue;
 45. }
 46. if (k >= 48 and k <= 57)
 47. {
 48. cyfra = true;
 49. continue;
 50. }
 51. specjalny = true;
 52. }
 53.  
 54. if (mala and duza and cyfra and specjalny)
 55. return true;
 56. else
 57. return false;
 58. }
 59.  
 60. int main()
 61. {
 62. string typ, l, h;
 63. int x, k;
 64. vector <string> login;
 65. vector <string> haslo;
 66. bool powtorka, istnieje;
 67.  
 68. cin >> typ >> x;
 69. while (!cin.eof())
 70. {
 71. if (typ[0] == 'r') //rejestracja
 72. while (x)
 73. {
 74. cin >> l >> h;
 75. powtorka = false;
 76. if (dobrylogin(l) and dobrehaslo(h)) //warunek 1: poprawny login i hasło
 77. {
 78. for (int i = 0; i < login.size(); ++i) //warunek 2: login się nie powtarza
 79. if (l == login[i])
 80. {
 81. cout << "Login zajety" << endl;
 82. powtorka = true;
 83. break;
 84. }
 85. if (!powtorka) //jeśli się nie powtarza: zarejestruj
 86. {
 87. login.push_back(l);
 88. haslo.push_back(h);
 89. cout << "Zarejestrowano" << endl;
 90. }
 91. }
 92. else //jeżeli złe niepoprawny format hasła lub loginu: błąd
 93. cout << "Blad" << endl;
 94. x--;
 95. }
 96. else //logowanie
 97. while (x)
 98. {
 99. cin >> l >> h;
 100. istnieje = false;
 101. for (int i = 0; i < login.size(); ++i)
 102. if (l == login[i])
 103. {
 104. istnieje = true;
 105. k = i;
 106. break;
 107. }
 108. if (istnieje)
 109. {
 110. if (h == haslo[k])
 111. cout << "Zalogowano" << endl;
 112. else
 113. cout << "Zle haslo" << endl;
 114. }
 115. else
 116. cout << "Konto nie istnieje" << endl;
 117.  
 118. x--;
 119. }
 120. cin >> typ >> x;
 121. }
 122. return 0;
 123. }
 124.  
Success #stdin #stdout 0s 16072KB
stdin
register 3
bajtek13 Haslo123@
BITEK 123456789
bajtek13 bajteK55%
login 5
bajtek13 bajteK55%
bajtek13 Haslo123@
BITEK 123456789
bajtocjusz haselko49
bitariusz 123haSlo!@#
register 1
BITEK Dobrehaslo1!
login 1
BITEK Dobrehaslo1!
stdout
Zarejestrowano
Blad
Login zajety
Zle haslo
Zalogowano
Konto nie istnieje
Konto nie istnieje
Konto nie istnieje
Zarejestrowano
Zalogowano