fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <conio.h>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. #include <cstdlib>
 6.  
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. bool czypierwsza(int n)
 11. {
 12. bool wynik=true;
 13. int dzielnik=2;
 14. while (dzielnik*dzielnik<=n)
 15. {
 16. if ( n%dzielnik==0) wynik=false;
 17. dzielnik++; // jezeli liczba podzieli sie przez kolejne dzielniki zwracamy falsz (liczba nie jesy pierwsza)
 18. }
 19. return wynik;
 20. }
 21. void sito(bool *tab, unsigned int k)
 22. {
 23. for (int i=2; i*i<=k; i++) // przeszukuje kandydatow na pierwsze
 24. {
 25. if(!tab[i]) //jesli liczba jest pierwsza bo ma wartosc 0 w naszej tab
 26. for (int j = i*i ; j<=k; j+=i)
 27. tab[j] = 1; //wielokrotnosc pierwszych ustawiamy na 1
 28. }
 29. }
 30. int sumacyfr10(int n)
 31. {
 32. if(n>0)
 33. return n%10 + sumacyfr10(n/10);
 34.  
 35. return 0;
 36. }
 37. int sumacyfr2(int n)
 38. {
 39. if(n>0)
 40. return n%2 + sumacyfr2(n/2);
 41.  
 42. return 0;
 43. }
 44.  
 45. main ()
 46. {
 47. int liczba, licznik=0, licznik2=0, suma2=0;
 48. char wybor;
 49. bool *tab;
 50. clock_t start, end;
 51. double czas;
 52.  
 53. /* ofstream w1 ("1.txt");
 54.   ofstream w2 ("2.txt");
 55.   ofstream w3 ("3.txt"); */
 56. cout << "\t*******************************************************************\n"
 57. << "\t*** PROGRAM ZLICZA LICZY PIERWSZE Z PODANEGO PRZEDZIALU ***\n"
 58. << "\t*** DODATKOWO MOZE ROZWIAZAC DODATKOWE PROBLEMY ***\n"
 59. << "\t*** Liczba super B pierwsza to taka ktore spelnia 3 warunki: ***\n"
 60. << "\t*** - jest liczba pierwsza ***\n"
 61. << "\t*** - suma cyfr tej liczby jest rowniez liczba pierwsza ***\n"
 62. << "\t*** - suma cyfr w zapisie binarnym jest takze liczba pierwsza ***\n"
 63. << "\t*******************************************************************\n\n";
 64.  
 65. cout << "Podaj przedzial zamkniety, w ktorym bedziemy szukac liczb pierwszych" << "\n(poczatek i koniec przedzialu oddziel spacja, <2...100000>: ";
 66. int p, k, p2;
 67. cin >> p >> k;
 68. p2=p;
 69.  
 70.  
 71. do {
 72. cout << "\nCzy przy okazji wypisac wszystkie liczby pierwsze oddzielone spacjami? (t/n) ";
 73. cin >> wybor;
 74. }
 75. while (wybor!='t' & wybor!='T' & wybor!='n' & wybor!='N');
 76. if (p==2 & k<=100000 & k>p) {
 77. clock_t start, end;
 78. double czas_obl;
 79.  
 80. start=clock();
 81. tab = new bool [k];
 82. for (int i=2;i<=k;i++) tab[i]=0;
 83.  
 84. sito (tab, k);
 85.  
 86. for(int i=2;i<=k;i++)
 87. {
 88.  
 89. if(!tab[i]) {
 90. licznik++ ;
 91. if (wybor=='t' || wybor=='T')
 92. cout << i << " ";
 93. }
 94.  
 95. }
 96. end=clock();
 97. czas_obl=1.000*(end-start)/CLK_TCK; // czas wyznaczany jest w sekundach
 98.  
 99.  
 100. cout << "\nProblem rozostal rozwiazany za pomoca Sita Eratostenesa. Czas wykonywania to: " << czas_obl;
 101. // printf( "%.4fsek.", difftime( czasStop, czasStart ) );
 102.  
 103. }
 104. else {
 105. if (p>=2 & k<=100000 & k>p)
 106. {
 107. for (p;p<=k;p++)
 108. {
 109. if (czypierwsza (p)) {
 110. //if (czypierwsza ((sumcyfr (p, 10))) && czypierwsza ((sumcyfr (p,2))))
 111. licznik++;
 112. if (wybor=='t' || wybor=='T') cout << p << " ";
 113. }
 114. }
 115. cout << "\nProblem rozostal rozwiazany za pomoca algorytmu CzyPierwsza. Czas wykonywania to: ";
 116. }
 117. else cout << "Dane podane przez Ciebie sa nieprawidlowe!\n";
 118.  
 119.  
 120. }
 121. cout << "\nTakich liczb jest: " << licznik << "\n";
 122. cout << "\nDodatkowe zadania do rozwiazania.\n0) Zakoncz wykonywanie programu.\n"
 123. << "1) Sprawdz ile jest liczb super B pierwszych w tym przedziale.\n"
 124. << "2) Sprawdz ile jest liczb ktorych suma cyfr jest liczba pierwsza.\n"
 125. << "3) Sprawdz czy suma wszystkich liczb super B pierwszych jest liczba pierwsza.\n";
 126. int wybor2;
 127. cin >> wybor2;
 128. switch( wybor2 )
 129. {
 130. case 0:
 131. cout << "Koniec programu\n";
 132. break;
 133. case 1:
 134. {
 135. int spr1, spr2;
 136. int licznik2=0;
 137. for (p2;p2<=k;p2++) {
 138.  
 139. if (czypierwsza (p2) && czypierwsza (sumacyfr10 (p2)) && czypierwsza (sumacyfr2 (p2)))
 140. // cout << p2 << " ";
 141. licznik2++;
 142. }
 143. cout << "Liczb super B pierwszych jest: " << licznik2 << "\n";
 144. }
 145. break;
 146. case 2:
 147. for (p2;p2<=k;p2++)
 148.  
 149. if (czypierwsza (sumacyfr10 (p2))) licznik2++;
 150.  
 151.  
 152. cout << "Takich liczb jest: " << licznik2;
 153. break;
 154. case 3:
 155. for (p2;p2<=k;p2++)
 156. if (czypierwsza (p2)) suma2+=p2;
 157. if (czypierwsza (suma2)) cout << "TAK" << "\n";
 158. else cout << "NIE" << "\n";
 159. break;
 160. default:
 161. cout << "Wpisano zly argument!" << "\n";
 162. break;
 163. }
 164. getch();
 165.  
 166. //system ("pause");
 167. }
Compilation error #stdin compilation error #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
compilation info
prog.cpp:2:19: fatal error: conio.h: No such file or directory
 #include <conio.h>
          ^
compilation terminated.
stdout
Standard output is empty