fork(1) download
 1. ; water jugs puzzle
 2.  
 3. (define (water-jugs-verbose fcap tcap target)
 4. (let loop ((fjug 0) (tjug 0) (steps 0))
 5. (display "step: ") (display steps)
 6. (display "; fjug: ") (display fjug)
 7. (display "; tjug: ") (display tjug)
 8. (cond ((= fjug target)
 9. (display "; done; target in fjug") (newline)
 10. steps)
 11. ((= tjug target)
 12. (display "; done; target in tjug") (newline)
 13. steps)
 14. ((= tjug tcap) ; "to" jug full; empty it
 15. (display "; tjug full; empty it") (newline)
 16. (loop fjug 0 (+ steps 1)))
 17. ((zero? fjug)
 18. (display "; fjug empty; fill it") (newline)
 19. (loop fcap tjug (+ steps 1)))
 20. (else
 21. (display "; pour fjug into tjug") (newline)
 22. (let ((x (min (- tcap tjug) fjug)))
 23. (loop (- fjug x) (+ tjug x) (+ steps 1)))))))
 24.  
 25. (define (water-jugs fcap tcap target)
 26. (let loop ((fjug 0) (tjug 0) (steps 0))
 27. (cond ((or (= fjug target) (= tjug target)) steps)
 28. ((= tjug tcap) (loop fjug 0 (+ steps 1)))
 29. ((zero? fjug) (loop fcap tjug (+ steps 1)))
 30. (else (let ((x (min (- tcap tjug) fjug)))
 31. (loop (- fjug x) (+ tjug x) (+ steps 1)))))))
 32.  
 33. (define (jugs x y target)
 34. (if (positive? (modulo target (gcd x y))) #f
 35. (min (water-jugs x y target) (water-jugs y x target))))
 36.  
 37. (water-jugs-verbose 3 5 4) (newline)
 38. (water-jugs-verbose 5 3 4) (newline)
 39. (display (jugs 3 5 4)) (newline)
Success #stdin #stdout 0.02s 8800KB
stdin
Standard input is empty
stdout
step: 0; fjug: 0; tjug: 0; fjug empty; fill it
step: 1; fjug: 3; tjug: 0; pour fjug into tjug
step: 2; fjug: 0; tjug: 3; fjug empty; fill it
step: 3; fjug: 3; tjug: 3; pour fjug into tjug
step: 4; fjug: 1; tjug: 5; tjug full; empty it
step: 5; fjug: 1; tjug: 0; pour fjug into tjug
step: 6; fjug: 0; tjug: 1; fjug empty; fill it
step: 7; fjug: 3; tjug: 1; pour fjug into tjug
step: 8; fjug: 0; tjug: 4; done; target in tjug

step: 0; fjug: 0; tjug: 0; fjug empty; fill it
step: 1; fjug: 5; tjug: 0; pour fjug into tjug
step: 2; fjug: 2; tjug: 3; tjug full; empty it
step: 3; fjug: 2; tjug: 0; pour fjug into tjug
step: 4; fjug: 0; tjug: 2; fjug empty; fill it
step: 5; fjug: 5; tjug: 2; pour fjug into tjug
step: 6; fjug: 4; tjug: 3; done; target in fjug

6