fork download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. typedef long long ll;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7. ios_base::sync_with_stdio(0);
 8.  
 9. int n, k=0;
 10. // pobieram liczbę nawiasów
 11. cin >> n;
 12. char nawias;
 13. for(int i=0;i<n;i++)
 14. {
 15. // wczytuję nawiasy pojedynczo
 16. cin >> nawias;
 17. // zliczam nawiasy
 18. if(nawias=='(')
 19. k++;
 20. else
 21. k--;
 22. // jeżeli k staje się ujemne przerywam sprawdzanie
 23. if(k<0)
 24. break;
 25.  
 26. }
 27. // sprawdzam czy oba typy nawiasów wystąpiły tyle samo razy i wypisuję odpowiedź
 28. if(k==0)
 29. cout << "TAK";
 30. else
 31. cout << "NIE";
 32.  
 33. return 0;
 34. }
Success #stdin #stdout 0s 15232KB
stdin
Standard input is empty
stdout
TAK