fork download
 1. //algorytm.edu.pl
 2. #include<iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int NWD(int a, int b)
 6. {
 7. int pom;
 8. while(b!=0)
 9. {
 10. pom = b;
 11. b = a%b;
 12. a = pom;
 13. }
 14. return a;
 15. }
 16.  
 17. int NWW(int a, int b)
 18. {
 19. return a/NWD(a,b)*b;
 20. }
 21.  
 22. int main()
 23. {
 24. int l1, l2, m1, m2; //liczniki i mianowniki
 25. char kreska;
 26.  
 27. cout<<"Podaj pierwszy ułamek w formacie licznik/mianownik: ";
 28. cin>>l1>>kreska>>m1;
 29.  
 30. cout<<"Podaj drugi ułamek w formacie licznik/mianownik: ";
 31. cin>>l2>>kreska>>m2;
 32.  
 33. int licznik, mianownik; //licznik i mianownik ułamka wynikowego
 34.  
 35. mianownik = NWW(m1, m2);
 36. int pom = licznik = mianownik/m1*l1 + mianownik/m2*l2;
 37.  
 38. licznik /= NWD(pom,mianownik);
 39. mianownik /= NWD(pom,mianownik);
 40.  
 41. cout<<l1<<"/"<<m1<<" + "<<l2<<"/"<<m2<<" = "<<licznik<<"/"<<mianownik;
 42.  
 43. return 0;
 44. }
Success #stdin #stdout 0.01s 5484KB
stdin
5/8
5/12
stdout
Podaj pierwszy ułamek w formacie licznik/mianownik: Podaj drugi ułamek w formacie licznik/mianownik: 5/8 + 5/12 = 25/24