fork download
 1. #include <bits/stdc++.h>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. typedef long long ll;
 6.  
 7. bool permutacja(ll t[], ll n)
 8. {
 9. ll i,j;
 10.  
 11. for(i=n-2;(i>=0)&&(t[i]>=t[i+1]);i--) {} // szukam pierwszej liczby od prawej, która jest mniejsza od swojego prawego sąsiada
 12. if(i<0) return false; // jeżeli jej nie znajdę, to kończę działanie programu, bo otrzymana permutacja jest ostatnia
 13. for(j=n-1;(j>i)&&(t[j]<=t[i]);j--) {} // szukam pierwszej liczby od prawej, która jest większa od znalezionej
 14. swap(t[i],t[j]); // zamieniam je miejscami
 15. for(i++, j=n-1; i<j; i++, j--)
 16. swap(t[i],t[j]); // zamieniam liczby zgodnie z algorytmem
 17. return true;
 18. }
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22. ll n;
 23.  
 24. cin >> n;
 25.  
 26. ll t[n];
 27.  
 28. for(ll i=0; i<n; i++)
 29. cin >> t[i];
 30.  
 31. if(!permutacja(t, n)) // jeżeli funkcja zwróciła "false", wypisuje brak
 32. cout << "BRAK";
 33. else // w przeciwnym przypadku wypisuję gotową permutację
 34. for(ll i=0; i<n; i++)
 35. cout << t[i] << ' ';
 36.  
 37. return 0;
 38. }
 39.  
Success #stdin #stdout 0s 15232KB
stdin
Standard input is empty
stdout
BRAK