fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <cstring>
 4. #include <algorithm>
 5.  
 6. int main() {
 7.  
 8. // Pierwsza tablica z 3 stringami.
 9. std::string *tab1 = new std::string[3];
 10.  
 11. for (size_t i = 0; i < 3; ++i) {
 12. tab1[i] = "ala ma kota";
 13. }
 14.  
 15. std::cout << "tab1 przed:" << std::endl;
 16.  
 17. // Wypisanie tab1.
 18. for (size_t i = 0; i < 3; ++i) {
 19. std::cout << tab1[i] << '\n';
 20. }
 21.  
 22. // Druga tablica na 5 stringow.
 23. std::string *tab2 = new std::string[5];
 24.  
 25. // Kopiowanie 3 stringow z tab1 na poczatek tab2.
 26. std::memcpy(tab2, tab1, 3 * sizeof(std::string));
 27. //std::copy(tab1, tab1 + 3, tab2);
 28.  
 29. // Wpisanie nowego tesktu do skopiowanych elementow i reszty tablicy.
 30. for (size_t i = 0; i < 5; ++i) {
 31. tab2[i] = "kot ma aids";
 32. }
 33.  
 34. std::cout << "tab1 po:" << std::endl;
 35.  
 36. // Wypisanie tab1 po "kopiowaniu".
 37. for (size_t i = 0; i < 3; ++i) {
 38. std::cout << tab1[i] << '\n';
 39. }
 40.  
 41. std::cout << "tab2 przed usunieciem tab1:" << std::endl;
 42.  
 43. // Wypisanie tab2.
 44. for (size_t i = 0; i < 5; ++i) {
 45. std::cout << tab2[i] << '\n';
 46. }
 47.  
 48. // Usuniecie starej tablicy.
 49. delete [] tab1;
 50.  
 51. std::cout << "tab2 po usunieciu tab1:" << std::endl;
 52.  
 53. // Wypisanie tab2.
 54. for (size_t i = 0; i < 5; ++i) {
 55. std::cout << tab2[i] << '\n';
 56. }
 57.  
 58. delete [] tab2;
 59.  
 60. return 0;
 61. }
Runtime error #stdin #stdout 0.01s 2860KB
stdin
stdout
tab1 przed:
ala ma kota
ala ma kota
ala ma kota
tab1 po:
kot ma aids
kot ma aids
kot ma aids
tab2 przed usunieciem tab1:
kot ma aids
kot ma aids
kot ma aids
kot ma aids
kot ma aids
tab2 po usunieciu tab1:
kot ma aids!X�����kot ma aids!����kot ma aids!,�L�l�����!kot ma aids!kot ma aids)