fork(1) download
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. typedef struct Punkt { double x,y; } Punkt; /* double - dokładniejszy, no i teraz można użyć Punkt bez słówka strcut */
 6.  
 7. double random01() { return rand()/(double)RAND_MAX; } /* konwertujemy w locie */
 8.  
 9. void print_punkt(Punkt punkt) { printf("x = %lf, y = %lf\n", punkt.x, punkt.y); }
 10.  
 11. Punkt srodkowy_punkt(Punkt *tb,unsigned count) /* dałeś int, czyli można spodziewać się ujemnej wartości? */
 12. {
 13. unsigned i;
 14. Punkt mid={0,0};
 15. for(i=0;i<count;++i) /* nie nadużywaj bez sensu i++ */
 16. {
 17. mid.x+=tb[i].x;
 18. mid.y+=tb[i].y;
 19. }
 20. mid.x/=count;
 21. mid.y/=count;
 22. return mid; /* można zwrócić przez wartość */
 23. }
 24.  
 25. int main()
 26. {
 27. unsigned i,count;
 28. Punkt mid;
 29.  
 30. srand(time(NULL));
 31. printf("Wpisz ile punktow wylosowac: ");
 32. scanf("%u",&count);
 33. Punkt *tb=(Punkt*)malloc(count*sizeof(Punkt));
 34. for(i=0;i<count;++i)
 35. {
 36. tb[i].x=random01();
 37. tb[i].y=random01();
 38. print_punkt(tb[i]);
 39. }
 40. mid=srodkowy_punkt(tb,count); /* tu nie wolno używać sizeof - dostaniesz rozmiar wskaźnika*/
 41. print_punkt(mid);
 42. return 0; /* Kto by chciał pisać EXIT_SUCCESS zamiast 0 ... */
 43. }
Success #stdin #stdout 0s 2248KB
stdin
3
stdout
Wpisz ile punktow wylosowac: x = 0.638059, y = 0.170876
x = 0.305393, y = 0.055338
x = 0.125214, y = 0.494315
x = 0.356222, y = 0.240177