fork download
 1. program liczbynieparzyste1000;
 2. {
 3. Suma 1000 liczb nieparzystych poczynając od 7
 4. Pętla repeat
 5. https://i...content-available-to-author-only...e.com/VFVCxw
 6. }
 7. var
 8. n: integer; // ile liczba trzeba sumować
 9. liczba: integer;
 10. suma: integer; // suma liczb
 11. i: integer; // zmienne pomocnicze
 12.  
 13. begin
 14. n := 3;
 15. suma := 0;
 16. liczba := 7;
 17. i := 1;
 18. repeat
 19. suma := suma + liczba;
 20. liczba := liczba + 2;
 21. i := i + 1;
 22. until (i > n);
 23.  
 24. writeln(suma);
 25. end.
Success #stdin #stdout 0s 5628KB
stdin
Standard input is empty
stdout
27