fork download
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. int main (void){
 4. float stopnie1, minuty, sekundy,stopnie2;
 5. printf ("podaj dwucyfrowe wartosci \370 , \' i \"\n");
 6. scanf ("%f", &stopnie1);
 7. scanf ("%f", &minuty);
 8. scanf ("%f", &sekundy);
 9. stopnie2 = stopnie1 + (1/60)*minuty + (1/3600)*sekundy;
 10. printf ("wartosc wyrazenia w stopniach: %07.4f", stopnie2);
 11.  
 12.  
 13.  
 14. return 0;
 15. }
Success #stdin #stdout 0s 9432KB
stdin
54
22
18
stdout
podaj dwucyfrowe wartosci � , ' i "
wartosc wyrazenia w stopniach: 54.0000