fork(1) download
 1. /*
 2.  
 3. U ovom problemu potrebno je prebrojati ukupni broj rekurzivnih palindromskih (RP) particija
 4. za dani broj n u oznaci f(n)
 5.  
 6. Jedna od ideja jest koristiti podijeli-pa-vladaj pristup koji se temelji na sljedecem:
 7.   a) Podijeli: dani broj n particioniraj s obzirom na parnost:
 8.   n = 2k = w+2j+w, za neki k>0 cijeli broj i j>=0 cijeli broj
 9.   n = 2k+1 = w+(2j+1)+w za neki k>0 i j>=0 cijeli broj
 10.   gdje w = k-j.
 11.   Pretpostavimo da je n=2k, dakle paran.
 12.   Tada je za sve j>=0 cijele brojeve, f(k-j) RP particija zajedno s 2j čine podskup od RP particija za n.
 13.   Ukupno, sumirajući po j=0,1,2,...,k dobivamo
 14.   f(n) = \sum^k_{j=0} f(k-j) (*)
 15.   što kad se oduzme s f(n-2) dobivamo rekurziju
 16.   f(n) = f(n-2)+f(n/2), za n = 2k (R1)
 17.  
 18.   Ukoliko je n=2k+1, dakle neparan, f(k-j) RP particija zajedno s (2j+1) čine isto tako podskup od RP particija
 19.   za n, pa vrijedi f(n) = \sum^k_{j=0} f(k-j) što iz (*) zaključujemo
 20.   f(n) = f(n-1), za n = 2k+1 (R2)
 21.   b) Vladaj: racunaj f(n-1), f(n-2), f(n/2)
 22.   c) Spoji: spoji rjesenja prema (R1) i (R2)
 23.  
 24.   **komentar: programski kod upravo implemntira ovo razmatranje. Dodatno, omogućuje memoizaciju: spremanje
 25.   vrijednosti jednom pozvanih rekurzivnih funkcija.
 26.  
 27.  
 28.  
 29. */
 30.  
 31. #include <iostream>
 32. #include <fstream>
 33. #include <cstring>
 34. #include <cstdlib>
 35. using namespace std;
 36.  
 37. #define None 0
 38.  
 39. long *RP;
 40.  
 41. // ukoliko zelimo smanjiti broj poziva rekurzija spremamo rezultate jednom izracunatih rekurzija
 42. #define NO_MEMO
 43.  
 44. // ukoliko zelimo smanjiti broj poziva rekurzija spremamo rezultate jednom izracunatih rekurzija
 45. // odkomentirajte sljedeci redak
 46. #define MEMO
 47.  
 48. #ifdef MEMO
 49. #undef NO_MEMO
 50. #endif
 51.  
 52. int PalindromePartition(int n)
 53. {
 54. if (n ==0 || n == 1)
 55. {
 56. # ifdef MEMO
 57. RP[0] = RP[1] = 1;
 58. #endif
 59. return 1;
 60. }
 61. // else
 62. #ifdef NO_MEMO
 63. if ((n % 2) == 0) return PalindromePartition(n-2)+PalindromePartition(n/2);
 64. else return PalindromePartition(n-1);
 65. #endif
 66. #ifdef MEMO
 67. if((n%2)==0)
 68. {
 69. RP[n-2] = (RP[n-2] == None) ? PalindromePartition(n-2) : RP[n-2];
 70. RP[n/2] = (RP[n/2] == None) ? PalindromePartition(n/2) : RP[n/2];
 71. return (RP[n-2]+RP[n/2]);
 72. }
 73. else
 74. {
 75. RP[n-1] = (RP[n-1] == None) ? PalindromePartition(n-1) : RP[n-1];
 76. return RP[n-1];
 77. }
 78. #endif
 79. }
 80.  
 81.  
 82. int main()
 83. {
 84.  
 85. // ucitaj broj testova
 86. int N;
 87. cin >> N;
 88.  
 89.  
 90. int num_of_Tests = 0;
 91.  
 92. // vrijednost
 93. int n;
 94.  
 95. while(++num_of_Tests <= N)
 96. {
 97. cin >> n;
 98. #ifdef MEMO
 99. RP = new long[n];
 100. memset(RP, None, sizeof(RP[0]) * n);
 101. #endif
 102. int sol = PalindromePartition(n);
 103. cout << sol << endl;
 104. #ifdef MEMO
 105. delete [] RP;
 106. #endif
 107. }
 108. return 0;
 109. }
Success #stdin #stdout 0s 3460KB
stdin
3
4
7
20
stdout
4
6
60