fork download
 1. #include <iostream>
 2.  
 3.  
 4. double wynik;
 5.  
 6. double dodawanie (double liczba1,double liczba2);
 7. double odejmowanie (double liczba1,double liczba2);
 8. double dzielenie (double liczba1,double liczba2);
 9. double mnozenie (double liczba1,double liczba2);
 10.  
 11. using namespace std;
 12. int main()
 13. {
 14. double a, b;
 15. int wpisz;
 16.  
 17. cout <<"Wpisz liczbe 1: ";
 18. cin >> a;
 19. cout<<" Wpisz liczbe 2: ";
 20. cin >> b;
 21.  
 22. cout<<"Wybierz jakie dzialanie chcesz wykonac: \n"
 23. <<"1 - dodawanie\n"
 24. <<"2 - odejmowanie\n"
 25. <<"3 - dzielenie\n"
 26. <<"4 - mnozenie\n";
 27.  
 28. cin >> wpisz;
 29. if(wpisz == 1)dodawanie(a,b);
 30. if(wpisz == 2)odejmowanie(a,b);
 31. if(wpisz == 3)dzielenie(a,b);
 32. if(wpisz == 4)mnozenie(a,b);
 33. }
 34. //********************************************************
 35. double dodawanie (double liczba1, double liczba2)
 36. {
 37. wynik = liczba1 + liczba2;
 38.  
 39. return wynik;
 40. }
 41. //**********************************************************
 42. double odejmowanie(double liczba1,double liczba2)
 43. {
 44. wynik = liczba1 - liczba2;
 45. return wynik;
 46. }
 47. //*************************************************************
 48. double dzielenie (double liczba1,double liczba2)
 49. {
 50. wynik = liczba1/liczba2;
 51. return wynik;
 52. }
 53. //******************************************************************
 54. double mnozenie (double liczba1,double liczba2)
 55. {
 56. wynik = liczba1*liczba2;
 57. return wynik;
 58. }
Success #stdin #stdout 0.02s 2728KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Wpisz liczbe 1: Wpisz liczbe 2: Wybierz jakie dzialanie chcesz wykonac: 
1 - dodawanie
2 - odejmowanie
3 - dzielenie
4 - mnozenie