fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int g,l,k,piatki,roznica,zera,postep;
 4. string cyfra;
 5. bool wysw=true,roznspada=false,roznrosnie=false;
 6. int main()
 7. {
 8. cin>>cyfra>>k;
 9. piatki=0,zera=0,l=cyfra.length();
 10. if (l+1<=k)
 11. {
 12. for(int c=0;c<=k-1;c++) cout<<"5";
 13. cout<<'\n';
 14. }
 15. else if (l==k)
 16. {
 17. for(int a=0;a<=l-1;a++)
 18. {
 19. if (cyfra[a]<='4')
 20. {
 21. for(int b=0;b<=k-1;b++) cout<<"5";
 22. cout<<'\n';
 23. a=l+1;
 24. }
 25. else if (cyfra[a]>='6')
 26. {
 27. cout<<"1";
 28. for(int d=0;d<=k-1;d++) cout<<"5";
 29. cout<<'\n';
 30. a=l+1;
 31. }
 32. else if (cyfra[a]=='5')
 33. {
 34. piatki++;
 35. if(piatki==l)
 36. {
 37. cout<<"1";
 38. for(int e=0;e<=k-1;e++) cout<<"5";
 39. cout<<'\n';
 40. a=l+1;
 41. }
 42. }
 43. }
 44. }
 45. else
 46. {
 47. for(int f=0;f<=l-1;f++)
 48. {
 49. if(cyfra[f]=='5') piatki++;
 50. }
 51. roznica=piatki-k;
 52. if (l>=2&&roznica==0&&cyfra[l-1]=='5'&&cyfra[l-2]=='4') cyfra[l-1]='0',cyfra[l-2]='5',cout<<cyfra<<'\n';
 53. else if (k==1&&cyfra[l-1]=='5'&&piatki==1&&cyfra[l-2]=='4') cyfra[l-1]='0',cyfra[l-2]='5',cout<<cyfra<<'\n';
 54. else if (k==1&&cyfra[l-1]=='5'&&piatki==1&&cyfra[l-2]!='4'&&cyfra[l-2]!='9') cyfra[l-1]='5',cyfra[l-2]++,cout<<cyfra<<'\n';
 55. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='3') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 56. else if (piatki+1>=k&&cyfra[l-1]=='4') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 57. else if (piatki>=k&&cyfra[l-1]<='8'&&cyfra[l-1]>='6') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 58. else if (roznica>=1&&cyfra[l-1]!='9') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 59. else if (roznica>=0&&cyfra[l-1]!='9'&&cyfra[l-1]!='5') cyfra[l-1]++,cout<<cyfra<<'\n';
 60. else
 61. {
 62. for(g=l-1;g>=0;g--)
 63. {
 64. roznspada=false,roznrosnie=false;
 65. if(cyfra[g]<='4')
 66. {
 67. cyfra[g]='5',roznica++;
 68. if (roznica>=0) g=-1,cout<<cyfra<<'\n';
 69. }
 70. else if(cyfra[g]>='6')
 71. {
 72. cyfra[g-1]++;
 73. if (cyfra[g-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 74. if (cyfra[g-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 75. if (roznica>=0&&wysw==true)
 76. {
 77. if(cyfra[g-1]==':')
 78. {
 79. cyfra[g-1]='0';
 80. cyfra[g-2]++;
 81. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 82. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 83. for(int h=2;h<=999;h++)
 84. {
 85. if(cyfra[g-h]==':')
 86. {
 87. cyfra[g-h]='0';
 88. cyfra[g-h-1]++;
 89. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 90. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 91. }
 92. else h=1000;
 93. }
 94. }
 95. cyfra[g]='0';
 96. if(roznspada==false)
 97. {
 98. g=-1;
 99. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 100. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 101. if(roznrosnie==true)
 102. {
 103. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 104. {
 105. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 106. }
 107. }
 108. cout<<cyfra<<'\n';
 109. wysw=false;
 110. }
 111. }
 112. cyfra[g]='5',roznica++;
 113. roznspada=false,roznrosnie=false;
 114. if (roznica>=0&&wysw==true)
 115. {
 116. if(cyfra[g-1]==':')
 117. {
 118. cyfra[g-1]='0';
 119. cyfra[g-2]++;
 120. if(cyfra[g-2]=='6') roznica--,roznspada=true;
 121. if(cyfra[g-2]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 122. for(int h=2;h<=999;h++)
 123. {
 124. if(cyfra[g-h]==':')
 125. {
 126. cyfra[g-h]='0';
 127. cyfra[g-h-1]++;
 128. if(cyfra[g-h-1]=='6') roznica--,roznspada=true;
 129. if(cyfra[g-h-1]=='5') roznica++,roznrosnie=true;
 130. }
 131. else h=1000;
 132. }
 133. }
 134. if(roznspada==false)
 135. {
 136. g=-1;
 137. if(cyfra[0]=='0'||cyfra[0]==':') cout<<"1";
 138. if(cyfra[0]==':') cyfra[0]='0';
 139. if(roznrosnie==true)
 140. {
 141. for(int j=l-1;j>=0;j--)
 142. {
 143. if(cyfra[j]!='5') cyfra[j+1]='0',j=-1;
 144. }
 145. }
 146. cout<<cyfra<<'\n';
 147. wysw=false;
 148. }
 149. }
 150. }
 151. }
 152. }
 153. }
 154. return 0;
 155. }
Success #stdin #stdout 0s 15240KB
stdin
9999415 1
stdout
9999425