fork download
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. string Euro;
  6. string Dolar;
  7. string Funt;
  8. string Zloty;
  9.  
  10. int main(){
  11. string wybor;
  12. std::cout << "Podaj Walute do wymiany (Euro, Dolar, Funt, Zloty): ";
  13. cin >> wybor;
  14. string wybor2;
  15. std::cout << "Podaj Walute do ktorej chcesz wymienic (Euro, Dolar, Funt, Zloty): ";
  16. cin >> wybor2;
  17. if(wybor=="Euro"&&wybor2=="Zloty"){
  18. std::cout << "Podaj kapital: ";
  19. int dig;
  20. std::cin >> dig;
  21. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 4.45 << std::endl;
  22. return 0;
  23. }
  24. if(wybor=="Euro"&&wybor2=="Dolar"){
  25. std::cout << "Podaj kapital: ";
  26. int dig;
  27. std::cin >> dig;
  28. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 1.22 << std::endl;
  29. return 0;
  30. }
  31. if(wybor=="Euro"&&wybor2=="Funt"){
  32. std::cout << "Podaj kapital: ";
  33. int dig;
  34. std::cin >> dig;
  35. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.85 << std::endl;
  36. return 0;
  37. }
  38. if(wybor=="Dolar"&&wybor2=="Zloty"){
  39. std::cout << "Podaj kapital: ";
  40. int dig;
  41. std::cin >> dig;
  42. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 3.86 << std::endl;
  43. return 0;
  44. }
  45. if(wybor=="Dolar"&&wybor2=="Euro"){
  46. std::cout << "Podaj kapital: ";
  47. int dig;
  48. std::cin >> dig;
  49. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.82 << std::endl;
  50. return 0;
  51. }
  52. if(wybor=="Dolar"&&wybor2=="Funt"){
  53. std::cout << "Podaj kapital: ";
  54. int dig;
  55. std::cin >> dig;
  56. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.71 << std::endl;
  57. return 0;
  58. }
  59. if(wybor=="Zloty"&&wybor2=="Dolar"){
  60. std::cout << "Podaj kapital ";
  61. int dig;
  62. std::cin >> dig;
  63. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.28 << std::endl;
  64. return 0;
  65. }
  66. if(wybor=="Zloty"&&wybor2=="Euro"){
  67. std::cout << "Podaj kapital ";
  68. int dig;
  69. std::cin >> dig;
  70. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.23 << std::endl;
  71. return 0;
  72. }
  73. if(wybor=="Zloty"&&wybor2=="Funt"){
  74. std::cout << "Podaj kapital ";
  75. int dig;
  76. std::cin >> dig;
  77. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 0.19 << std::endl;
  78. }
  79. if(wybor=="Funt"&&wybor2=="Dolar"){
  80. std::cout << "Podaj kapital ";
  81. int dig;
  82. std::cin >> dig;
  83. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 1.25 << std::endl;
  84. return 0;
  85. }
  86. if(wybor=="Funt"&&wybor2=="Euro"){
  87. std::cout << "Podaj kapital ";
  88. int dig;
  89. std::cin >> dig;
  90. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 1.13 << std::endl;
  91. return 0;
  92. }
  93. if(wybor=="Funt"&&wybor2=="Zloty"){
  94. std::cout << "Podaj kapital ";
  95. int dig;
  96. std::cin >> dig;
  97. std::cout << "Otrzymany kapital:" << dig * 5.12 << std::endl;
  98. }
  99. else{
  100. std::cout << "Niepoprawna funkcja";
  101. }
  102. }
  103.  
Success #stdin #stdout 0.01s 5532KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Podaj Walute do wymiany (Euro, Dolar, Funt, Zloty): Podaj Walute do ktorej chcesz wymienic (Euro, Dolar, Funt, Zloty): Niepoprawna funkcja