fork download
 1. #include <dirent.h> //czytamy pliki i foldery
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <iostream>
 4. #include <ctime>
 5. #include <string>
 6. #include <sys/stat.h> //status pliku
 7. using namespace std;
 8.  
 9. string convertTime (time_t takeTime)
 10. {
 11. struct tm *timeConverter = localtime(&takeTime);
 12. return(asctime(timeConverter));
 13. }
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17. DIR *dir;
 18. struct dirent *dp;
 19. struct stat statbuf;
 20. string strFile;
 21.  
 22. dir = opendir("/home/piotr/Dokumenty/C/Nauka programy");
 23.  
 24. while ((dp = readdir(dir))!=NULL) //czytaj w folderze az przejdziesz przez wszystkie pliki
 25. {
 26. strFile=dp->d_name; //read file name
 27.  
 28. if ((strFile.at(strFile.size()-1)!='~')&&(strFile!=".")&&(strFile!="..")) //nie widzi dzieki temu usunietych programow (tablica ma tylde na koncu ze wyjebane / usuniete)
 29. { // kropki to tylko odniesienia do polozenia
 30. stat(dp->d_name,&statbuf); //jak rowne -1 to poprawny (mozna coutowac)
 31. cout<<endl<<"file name: "<<strFile<<endl; //nazwa pliku
 32. cout<<"device ID of device containing: "<<statbuf.st_dev<<endl; //ID partycji
 33. cout<<"file serial number: "<<statbuf.st_ino<<endl; //ID tablicy pamięci
 34.  
 35. cout<<"mode of file: "<<statbuf.st_mode<<endl; //zbior cech pliku
 36. //interesuje nas co z tego numery wyrwiemy
 37.  
 38. // jaki konkretny typ "pliku" to jest
 39. cout<<boolalpha<<"is it regular file: "<<(S_ISREG(statbuf.st_mode))<<endl; //badamy czy to zwykly plik dwie metody sa na badania
 40. //cout<<"is it regular file: "<<((statbuf.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG)<<endl; zakomentowana bo raz wystarczy ;>
 41.  
 42. //specjalny typ pliku:
 43. cout<<"is it directory: "<<(S_ISDIR(statbuf.st_mode))<<endl; //czy to scierzka
 44. cout<<"is it character device: "<<(S_ISCHR(statbuf.st_mode))<<endl; //driver - wysyla i otrzymuje po jednym znaku serial ports, pararell ports, sound card
 45. cout<<"is it block device: "<<(S_ISBLK(statbuf.st_mode))<<endl; //driver - wysyla cale bloki informcji, hard disc , usb camera ,disc on key;
 46. cout<<"is it FIFO named pipe: "<<(S_ISFIFO(statbuf.st_mode))<<endl; //komunikacja miedzy programami (lokalnymi) wysyla informacje z jednego procesu do drugiego
 47. cout<<"is it socket: "<<(S_ISSOCK(statbuf.st_mode))<<endl; //komunikacja miedzy programami (lokalnymi) -specyficzny
 48. cout<<"is it symbolic link: "<<(S_ISLNK(statbuf.st_mode))<<endl; //wskazuje jakas scierzke programowi gdzie ma szukac innego programu
 49. cout<<noboolalpha;// jest jeszcze typ pliku door ale tylko na jednym pewnym systemie - olac
 50. //moze nie rozpoznać typu pliku co wtedy???
 51.  
 52. cout<<"number of hard links to file: "<<statbuf.st_nlink<<endl; //odniesienia do jakiegos miejsca (ze plik wymaga czegos np w swoim folderze a to jest gdzies indziej) sa miekkie i twarde linki - zaleza od uprawnien
 53. cout<<"user ID of file: "<<statbuf.st_uid<<endl;
 54. cout<<"grup ID of file: "<<statbuf.st_gid<<endl;
 55. cout<<"device ID: "<<statbuf.st_rdev<<endl; //rozszerzona inf ID partycji
 56. cout<<"file size: "<<statbuf.st_size<<endl; //wielkosc pliku
 57. cout<<"block size for I/O: "<<statbuf.st_blksize<<endl; //minimalna wielkosc jaka zajmie plik na dysku
 58. cout<<"number of blocks allocated for this number: "<<statbuf.st_blocks<<endl; //liczba blokow dla pliku
 59. cout<<"time of last acces: "<<convertTime(statbuf.st_atime); //czas ostatniego wejscia w plik
 60. cout<<"time of last file modification: "<<convertTime(statbuf.st_mtime); //czas ostatniej zmiany pliku
 61. cout<<"time of last file status change: "<<convertTime(statbuf.st_ctime); //czas ostatniego wejscia w plik
 62.  
 63. }
 64. }
 65. }
Runtime error #stdin #stdout 0s 3296KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty