fork download
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class Literka
 6. {
 7. public:
 8. char nazwa = 0;
 9. int ilosc = 0;
 10. int ascii = 0;
 11. };
 12.  
 13. void sort(Literka * t, int l, int p) // quicksort
 14. {
 15. int v = t[(l + p) / 2].ascii;
 16. int i = l;
 17. int j = p;
 18. Literka bufor;
 19. do
 20. {
 21. while (t[i].ascii < v) i++;
 22. while (t[j].ascii > v) j--;
 23. if (i <= j)
 24. {
 25. bufor = t[j];
 26. t[j] = t[i];
 27. t[i] = bufor;
 28. i++;
 29. j--;
 30. }
 31. } while (i <= j);
 32. if (j > l) sort(t, l, j);
 33. if (i < p) sort(t, i, p);
 34. }
 35.  
 36. int main()
 37. {
 38. int pozycja = 0; // ilość zapisanych literek
 39. Literka tab[60]; // tablica na literki
 40. unsigned int N;
 41. cin >> N;
 42. cin.ignore();
 43. if (N > 150) return 0; // N <= 150
 44. while (N--)
 45. {
 46. string napis;
 47. getline(cin, napis);
 48. if (napis.size() > 200) return 0; //maks. 200 znaków
 49. for (int i = 0; i < napis.size(); i++) // tylko a-z, A-Z i spacja
 50. {
 51. if (((int)napis[i] < 65 && (int)napis[i] != 32) ||
 52. ((int)napis[i] > 90 && (int)napis[i] < 97) ||
 53. (int)napis[i] > 122) return 0;
 54. }
 55.  
 56. for (int i = 0; i < napis.size(); i++) // zapisywanie liter
 57. {
 58. bool a = true; // pomocniczy bool, true na starcie
 59. if (napis[i] == ' '); // jesli spacja nie zapisuj
 60. else // jezeli litery
 61. {
 62. for (int j = 0; j < pozycja; j++) // szukamy czy litera juz wystapila
 63. {
 64. if (tab[j].nazwa == napis[i]) // jesli znaleziono
 65. {
 66. tab[j].ilosc++; // zwiekszam ilosc
 67. a = false; // bool wylaczony
 68. }
 69. }
 70. if(a) // jezeli nie znaleziono litery to ja dodajemy bool = true, jezeli znaleziono bool = false;
 71. {
 72. tab[pozycja].nazwa = napis[i];
 73. tab[pozycja].ilosc++;
 74. pozycja++; //tablica liter zwiekszona o jedna
 75. }
 76. }
 77. }
 78. }
 79. for (int i = 0; i < pozycja; i++) //dodaje skladnik int ascii do kazdej zapisanej pozycji
 80. {
 81. tab[i].ascii = (int)tab[i].nazwa; // konwersja
 82. if (tab[i].ascii > 64 && tab[i].ascii < 91) tab[i].ascii += 100; // jezeli duze to na potrzeby sortowania zwiekszam
 83. }
 84.  
 85. sort(tab, 0, pozycja - 1); // sortowanie
 86.  
 87. for (int i = 0; i < pozycja; i++) // wypisanie liter
 88. {
 89. cout << tab[i].nazwa << " " << tab[i].ilosc << endl;
 90. }
 91. }
Success #stdin #stdout 0s 16064KB
stdin
2
ala ma kota
Ola ma psa
stdout
a 7
k 1
l 2
m 2
o 1
p 1
s 1
t 1
O 1