fork(3) download
 1. #include <iostream>
 2. #include <math.h>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8. int mas[100][100];
 9. int n;
 10. cout << "Vvedite n=";
 11. cin >> n;
 12.  
 13. int element = 0;//який елемент вставляємо
 14. for( int i = 0; i < n; ++i ) //номер рядка, з якого починаємо заповнювати діагональ
 15. for( int j = 0; j < i + 1; ++j ) //номер елемента на діагоналі, починаючи знизу
 16. mas[ i - j ][ n - j - 1 ] = ++element;
 17. for( int i = n - 2; i >= 0; --i) //номер стовпчика, з якого починаємо заповнювати діагональ
 18. for( int j = 0; j < i + 1; ++j ) //номер елемента на діагоналі, починаючи знизу
 19. mas[ n - j - 1 ][ i - j ] = ++element;
 20.  
 21. for (int i = 0 ; i < n ; i++)
 22. {
 23. cout << endl;
 24. for (int j = 0 ; j < n ; j++)
 25. cout << " " << mas[i][j] << " ";
 26. }
 27. cout << endl;
 28. return 0;
 29. }
Success #stdin #stdout 0s 3344KB
stdin
4
stdout
Vvedite n=
 10 6 3 1 
 13 9 5 2 
 15 12 8 4 
 16 14 11 7