fork(1) download
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main() {
 5. int m,n;
 6. cin >> m >> n;
 7. int A[m][m]; //массив для хранения исходной матрицы
 8. int B[m][m]; //массив для хранения степеней исходной матрицы
 9. int C[m][m]; //массив для хранения произведений A на B при возведении в степень
 10. for(int i=0;i<m;i++)
 11. {
 12. for(int j=0;j<m;j++)
 13. {
 14. cin >> A[i][j];
 15. B[i][j]=A[i][j];
 16. }
 17. }
 18. int sum=0;
 19. int result=0;
 20. if(n>0)
 21. {
 22. for(int i=0;i<m;i++)
 23. {
 24. result+=B[i][i]; //нахождение следа исходной матрицы
 25. }
 26. cout << result << " ";
 27. }
 28. for(int q=0;q<n-1;q++)
 29. {
 30. for(int i=0;i<m;i++) //перемножение матриц
 31. {
 32. for(int z=0;z<m;z++)
 33. {
 34. for(int j=0;j<m;j++)
 35. {
 36. sum+=A[i][j]*B[j][z];
 37. }
 38. C[i][z]=sum;
 39. sum=0;
 40. }
 41. }
 42. for(int i=0;i<m;i++) //переприсваивание элементов матрицы
 43. {
 44. for(int j=0;j<m;j++)
 45. {
 46. B[i][j]=C[i][j];
 47. }
 48. }
 49. result=0;
 50. for(int i=0;i<m;i++)
 51. {
 52. result+=B[i][i]; //нахождение следа полученной матрицы
 53. }
 54. cout << result << " ";
 55. }
 56. return 0;
 57. }
Success #stdin #stdout 0s 3144KB
stdin
2 5
1 2
3 4
stdout
5 29 155 833 4475