fork download
 1. program wielokrotnoscLiczbyN;
 2. {
 3. Suma wielokrotności liczby N w zakresie od x1 do x2 włącznie
 4. https://i...content-available-to-author-only...e.com/0XQXHJ
 5. }
 6. var
 7. n, x1, x2, liczba, suma: integer; // suma liczb
 8. i: integer; // zmienne pomocnicze
 9.  
 10. begin
 11. read(n, x1, x2);
 12. liczba := x1;
 13. suma := 0;
 14. repeat
 15. suma := suma + liczba;
 16. liczba := liczba + n;
 17. until (liczba > x2);
 18. writeln(suma);
 19. end.
Success #stdin #stdout 0s 5384KB
stdin
3 6 11
stdout
15